Bemötandepolicy

Bemötandepolicy för Finntorps Ridklubb, FRK, fastställd på styrelsemötet 20150913

Följande vision togs fram för klubben år 2011:

Finntorps Ridklubbs vision är att skapa ett professionellt hästcenter på Finntorps Gård med ridskola för alla

2015 kompletterades visionen med våra värdeord: Professionalitet, gemenskap och trygghet

I Finntorps Ridklubb förhåller vi oss på följande sätt gentemot varandra:

  • Vi hälsar alltid på varandra
  • Vi talar med varandra och inte om varandra/andra
  • Vi tar reda på fakta och sprider inte rykten
  • Vi bekräftar och berömmer varandra/andra

Detta gäller alltid och i alla sammanhang inkl. sociala medier

Om ovanstående inte följs – tala i första hand direkt med personen i fråga. Om det inte har önskad effekt – kontakta vice ordförande i ridklubben eller någon annan ledamot i Finntorps Ridklubbs styrelse; namn och kontaktuppgifter finns på anslagstavlan i stallet och på hemsidan www.finntorp.net under fliken ”Ridklubben”.

Tillsammans skapar vi ett professionellt hästcenter på Finntorps Gård med ridskola för alla där vi känner gemenskap och trygghet