Funktionärer

Det är roligt att anordna tävlingar och väldigt uppskattat. Våra funktionärer är viktiga för oss och gör en fantastisk insats vid genomförandet av tävlingarna! Om du vill och har möjlighet är du välkommen att vara en av dem som hjälper till. Samtidigt får vi lära känna varandra och ha kul ihop!

Inför varje tävling sätter vi upp en funktionärslista på anslagstavlan vid ingången till stallet. Där anmäler du dig och skriver vilken funktionärspost du är intresserad av att hjälpa till med. På listan står det även en beskrivning vad man gör på de olika posterna.

Har du inte möjlighet att skriva upp dig på plats kan du kontakta den som står som tävlingsledare och får då meddelande om vilken uppgift du har fått. Funktionärslistor kommer även att publiceras på klubbens Facebooksida, Instagram och på hemsidan.