Terminsstart 3:e januari
2023-01-30 15:25:02
horse-Liten

Vårterminen startar den 3 januari 2023 och avslutas den 3 juni 2023. Vårterminen omfattar 24 lektioner inkl 2 teoritillfällen.(4 av dessa ridlektioner betalade ni redan i oktober 2022).

1:a betalning 2023 är för 10 lektioner och ska vara Finntorps ridklubb tillhanda senast den 30 januari 2023.
Finntorps Ridklubb bankgiro: 5116-7674.
Ange ridelelevens namn och ridtid.
Vid ev sen betalning tillkommer en förseningsavgift om 200 kr.

Information om ridavgift & medlemsavgift vårterminen 2023:

Ridavgift ordinarie lektion, från och med lektion nummer 5:
junior 240 kr
senior (från 20 år) 285 kr

Ridavgift specialgrupp, från och med lektion nummer 5:
junior 310 kr

senior (från 20 år) 370 kr

Medlemsavgift:
Betalas in endast en gång per kalenderår innan vårterminens start den 3 januari.
Via avgiften är du försäkrad när du rider på ridskolan och avgiften hjälper också till att tillsammans med sponsorintäkter och kommunalt bidrag hålla nere kostnaderna för ridavgifterna.
junior 300 kr/år
senior (från 20 år) 400 kr/år

VIKTIGT!!
Gå in på www.finntorp.net och uppdatera dina kontaktuppgifter för att ta del av viktig information på din mail.

Har du frågor gällande ovanstående information eller andra funderingar och synpunkter är du alltid välkommen att ta kontakt med oss!
Ovanstående information delades även i oktober 2022.

Vi ses på Finntorp när det är lektion och vid andra evenemang!.

Vänligen
styrelsen Finntorps Ridklubb