Priser

Varmt välkomna tillbaka till Finntorps Ridklubb våren 2024

Viktig information!

Vårterminen 2024

 • Vårterminens lektioner startar tisdag den 2 januari och pågår till och med torsdag den 6 juni. Terminen består av totalt 25 lektioner varav två är teorilektioner. Inga uppehåll görs för helgdagar, dvs ridning sker även på alla röda dagar.
 • Teorilektionerna planeras in utöver ordinarie ridlektioner och ersätter alltså inte dessa. Det innebär att de kan äga rum på en annan dag än din ordinarie riddag. Teorilektionerna VT-24 är planerade till vecka 7 och vecka 18. Mer information kommer på anslagstavlan
  i entrén samt på våra sociala media senast vecka 5 och vecka 16.

Säker anläggning

 • Under första veckans lektioner kommer varje ridgrupp utom hoppspecial-ridgruppen, ha en säkerhetsgenomgång kring stall, hästhantering och anläggning. Vi är måna om att förebygga olyckor. Kunskap ger säkerhet och även anhöriga som vill vistas i stallet har obligatorisk närvaro.
 • Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler och ansvarar för att ta del av samt följa de rutiner som finns gällande skötsel av häst/ponny och utrustning.

Medlemsavgift

 • Alla ridande på Finntorps Ridskola skall vara medlemmar i Finntorps Ridklubb. Medlemskapet betalas in en (1) gång per kalenderår till ridklubbens bankgiro 5116-7674. 300 kr för juniorer respektive 400 kr för seniorer (från 20 år och uppåt). Du som inte rider på ridskolan men ändå vill stödja ridklubben och ridsporten, bli gärna medlem!
 • Genom ditt medlemskap godkänner du att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR.

Information kring betalning för ridlektioner

 • Terminsavgiften betalas antingen för hela terminen, dvs 25 gånger, eller genom att vi erbjuder delbetalning enligt aktuell plan. All ridning betalas, utan anmodan, i förskott till Finntorps Ridklubbs bankgiro: 5116-7674. Ange ridelevens namn och ridtid.
 • Vid delbetalning ser betalningsplanen ut enligt följande.
  Datumet avser när betalning senast ska vara inkommen Finntorps Ridklubb.
  vt24: lektion nr 1-4 senast den 31 oktober 2023, lektion nr 5-9 senast den 31 januari, lektion nr 10-14 senast den 29 februari, lektion nr 15-19 senast den 31 mars, lektion nr 20-24 senast den 30 april. lektion nr 25 +4 första lektionerna på ht24 senast 31 maj (med reservation för ev prishöjning ht24).
 • Vid eventuell försening tillkommer 60 kr i individuell påminnelseavgift och vi kan inte erbjuda någon uppsittning före betalning av ridavgift samt medlemsavgift.

Avtal ingås med myndiga – håll dig informerad om regler

 • Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler. Observera att din anmälan för terminen är bindande för hela terminen. När du har betalt första ridavgiften har du bokat dig och är betalningsansvarig för hela terminen.

Uppsägning av ridplats

 • Vill Du säga upp din plats inför höstterminen lämnar du en skriftlig uppsägning till Finntorps Ridklubb senast 30 april, 2023. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning. Om uppsägning ej sker korrekt faktureras lektionerna enligt gällande prislista. Uppsägning skickas till ordförande Åsa Ceder: asa.m.t.ceder@gmail.com

Information angående avbokning och igen ridning.

 • För våra fyrbenta vänners skull är det viktigt att boka av ridningen, så att vi kan fördela hästar/ponnyer hållbart mellan de ridande.
 • Avbokning av ridlektion sker snarast möjligt och senast kl 14.00 samma dag som du rider på vardagar. (Om en lektion ev är flyttad till en helg gäller avbokning kl.07.30)
 • All avbokning görs till ridinstruktör Anne Ström på sms 070-771 21 91 (oavsett ridgrupp) och även all bokning av igenridning sker hos Anne Ström på sms/tel 070-771 21 91.
 • Eleven har möjlighet att rida igen en korrekt avbokad ridlektion inom åtta veckor i mån av plats och under aktiv betalningsperiod.
 • Igenridning kan enbart göras i mån av plats och inte alls vid hoppning. Igenridning kan inte heller göras under terminens första lektionsvecka. För specialridgrupperna sker igenridning företrädesvis i ordinarie ridgrupper.
 • Vid långvarig sjukdom har eleven möjlighet att rida igen senare under förutsättning att läkarintyg kan uppvisas.

Före ridlektion

 • På informationstavlan i entrén framgår vilken ponny/häst ridinstruktören har tilldelat rideleven. Hästlistan sätts upp på informationstavlan ca 30 minuter innan lektionen startar.
 • Varje ridande har ett ansvar att komma i god tid för att borsta, sadla och tränsa sin tilldelade ponny/häst inför lektion. Tänk på att detta tar olika lång tid beroende bl a på väderlek. Att göra i ordning sin häst/ponny i lugn och ro påverkar din ridning positivt och är även till gagn för för hästen/ponnyn.

Lektionstid

 • Lektionen startar från och med att eleverna kommer in i ridhuset, den pågår fram till att eleverna ställer upp på medellinjen och sitter av. Upp- och avsittning ingår i lektions-tiden, likaså korrigering av utrustning. Detta tar olika lång tid beroende på ryttarnas rutin.

Säkerhet utrustning

 • Alla elever skall ha en godkänd ridhjälm samt ridsko/ridstövel eller stövel/sko med klack. Det finns ett antal hjälmar i olika storlekar för utlåning på ridskolan. Alla rider med handskar på.
 • Skyddsväst skall användas av ridelever upp till 18 år vid hoppning/bomarbete, vid uteritt samt i specialgrupperna. Ridskolan rekommenderar alla ridelever oavsett ålder att använda skyddsväst vid all typ av ridning. Det finns ett antal skyddsvästar i olika storlekar för utlåning på ridskolan.
 • Vid varje lektion gör ridinstruktören en utrustningskontroll av varje ekipage. Det innebär att ridinstruktören kontrollerar att sadel, träns och eventuella benskydd m.m. sitter korrekt.

Försenade lektioner

 • Ibland inträffar att lektioner blir försenade – vanligaste orsaken är att någon gjort en ofrivillig avsittning – vi ber om Er förståelse avseende detta.

Alla i ridhuset är levande varelser – såväl elever, hästar, instruktörer som publik

När du har betalt in terminens första ridavgift innebär det att du har tagit del av ovanstående information och accepterar dessa regler.

Har du frågor? Välkommen att tala med din instruktör.
Har du synpunkter? Välkommen att kontakta ridklubben.

Varmt välkomna önskar vi på Finntorp!

Medlemsavgifter

Junior
300 kr
Senior
400 kr

Ridlektion

50 minuter

Junior
300 kr
Senior
345 kr

Hoppspecial

60 minuter

Junior
370 kr
Senior
430 kr

För att rida i hoppspecialen krävs att du rider minst en ordinarie lektion i veckan. Du anmäler ditt intresse då platserna är begränsade.

Dressyr

Junior
370 kr
Senior
370 kr

Du anmäler ditt intresse då platserna är begränsade.

Medlems- och ridavgifter betalas till Finntorps Ridklubb bg 5116-7674. Märk inbetalningen med ditt namn samt vilken dag och tid du rider. Om du är stödmedlem anger du bara ditt namn. Nya medlemmar skickar namn, adress, mail och personnummer till ahlbergkochgabriella@gmail.com. Junior är man tills man fyllt 20 år. Om du är under 18 år behöver vi din vårdnadshavares namn, personnummer, mail och mobilnummer