Styrelsen

 FRK STYRELSE 2023

 
  • Ordförande: Gabriella Ahlberg Koch
  • Vice ordförande: Anna Rosén
  • Ordinarie ledamot: Nina Borgenstav
  • Ordinarie ledamot: Michael Landsberg
  • Ordinarie ledamot: Marina Karlsson
 

Ekonomi

  • Redovisning: FRKs löpande bokföring, betalningar, bokslut o dyl sköts av en extern redovisningsbyrå.
  • Revisor: Ellen Weidman Wachtmeister
 

Valberedening

  • Gabriella Ahlberg Koch
  • Marina Karlsson