Varmt välkomna tillbaka till Finntorps Ridklubb våren 2023 Viktig information!

Vårterminen 2023

 • Vårterminens lektioner startar tisdag den 3 januari och pågår till och med lördag den 3 juni.
  Terminen består av totalt 24 lektioner varav två är teorilektioner.
  Inga uppehåll görs för helgdagar, dvs ridning även på alla röda dagar.
 • Teorilektionerna planeras in utöver ordinarie ridlektioner och ersätter alltså inte dessa.
  Det innebär att de kan äga rum på en annan dag än din ordinarie riddag. Teorilektionerna
  VT-23 är planerade till vecka 7 och vecka 18.

Säker anläggning

 • Under första veckans lektioner kommer varje ridgrupp utom hoppspecialridgrupperna ha
  en säkerhetsgenomgång kring stall, hästhantering och anläggning. Vi är måna om att
  förebygga olyckor. Kunskap ger säkerhet och även anhöriga har obligatorisk närvaro.
 • Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje
  elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler och
  ansvarar för att ta del av samt följa de rutiner som finns gällande skötsel av häst/ponny
  och utrustning.

Medlemsavgift

 • Alla ridande på Finntorps Ridskola skall vara medlemmar i Finntorps Ridklubb.
  Medlemskapet betalas in en (1) gång per kalenderår till ridklubbens bankgiro 5116-7674:
  300 kr för juniorer respektive 400 kr för seniorer (från 20 år och uppåt). Du som inte rider
  på ridskolan men ändå vill stödja ridklubben och ridsporten, bli gärna medlem!

Information kring betalning för ridlektioner

 • Terminsavgiften betalas antingen för hela terminen, dvs 20 gånger, eller genom att vi
  erbjuder delbetalning 3 ggr/termin. All ridning betalas, utan anmodan, i förskott till
  Finntorps Ridklubbs bankgiro: 5116-7674. Ange ridelevens namn och ridtid, tack!
 • Vid delbetalning avser första betalningen 4 ridlektioner och görs i december innan
  terminen startar, den andra betalningen avser 10 ridlektioner och skall vara Finntorps
  Ridklubb tillhanda senast 30 januari, den tredje avser 10 ridlektioner som inkluderar de 4
  första lektionerna höstterminen 2023 och skall vara Finntorps Ridklubb tillhanda senast 30
  mars 2023. Vid eventuell försening tillkommer 200 kr i individuell påminnelseavgift och vi
  kan inte erbjuda någon uppsittning före betalning.

Avtal ingås med myndiga – håll dig informerad om regler

 • Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje
  elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler.
  Observera att din anmälan för terminen är bindande för hela terminen. När du har betalt
  första ridavgiften har du bokat dig och är betalningsansvarig för hela terminen och
  accepterar ridskolans regler.

Uppsägning av ridplats

 • Vill Du avbryta kursen lämnar du en skriftlig uppsägning till Finntorps Ridklubb senast 8
  veckor innan terminsstart. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning.
  Om uppsägning ej sker korrekt faktureras lektionerna enligt gällande prislista. Uppsägning
  skickas till ordförande Gabriella Ahlberg Koch: gabriellak665@gmail.com

Information angående avbokning och igen ridning.

 • Avbokning av ridlektion sker snarast möjligt och senast kl 14.00 samma dag som du rider
  på vardagar – på lördagar senast kl 07.30.
 • All avbokning görs till ridinstruktör Anne Ström på sms 070-771 21 91 (oavsett ridgrupp)
  och även all bokning av igenridning sker hos Anne Ström på sms/tel 070-771 21 91.
 • Eleven har möjlighet att rida igen en korrekt avbokad ridlektion inom åtta veckor i mån av
  plats och under aktiv betalningsperiod.
 • Igenridning kan enbart göras i mån av plats och inte alls vid hoppning. Igenridning kan inte
  heller göras under terminens första lektionsvecka. För specialridgrupperna sker
  igenridning företrädesvis i ordinarie ridgrupper.
 • Vid långvarig sjukdom har eleven möjlighet att rida igen senare under förutsättning att
  läkarintyg kan uppvisas.

Före ridlektion

 • På informationstavlan i stallet framgår vilken ponny/häst ridinstruktören har tilldelat rideleven.
  Hästlistan sätts upp på informationstavlan ca 30 minuter innan lektionen startar.
 • Varje ridande har ett ansvar att komma i god tid för att borsta, sadla och tränsa sin
  tilldelade ponny/häst inför lektion. Tänk på att detta tar olika lång tid beroende bl a på
  väderlek. Att göra i ordning sin häst/ponny i lugn och ro påverkar din ridning positivt.

Lektionstid

 • Lektionen startar från och med att eleverna kommer in i ridhuset, den pågår fram till att
  eleverna ställer upp på medellinjen och sitter av. Upp- och avsittning ingår i lektionstiden,
  likaså korrigering av utrustning. Detta tar olika lång tid beroende på ryttarnas rutin.

Säkerhet utrustning

 • Alla elever skall ha en godkänd ridhjälm samt ridsko eller stövel med klack. Det finns ett
  antal hjälmar i olika storlekar för utlåning på ridskolan.
 • Skyddsväst skall användas av ridelever upp till 18 år vid hoppning/bomarbete samt vid
  uteritt. Ridskolan rekommenderar alla ridelever att använda skyddsväst vid all typ av
  ridning och ålder. Det finns ett antal skyddsvästar i olika storlekar för utlåning på ridskolan.
 • Vid varje lektion gör ridinstruktören en utrustningskontroll av varje ekipage. Det innebär
  att ridinstruktören kontrollerar att sadel, träns och ev benskydd mm sitter korrekt.

Försenade lektioner

 • Ibland inträffar att lektioner blir försenade – vanligaste orsaken är att någon gjort en
  ofrivillig avsittning – vi ber om Er förståelse avseende detta.

 

Alla i ridhuset är levande varelser – såväl elever, hästar, instruktörer som publik
Har du frågor? Välkommen att tala med din instruktör!
Har du synpunkter? Välkommen att kontakta ridklubben