Kalender 2024

Varmt välkomna tillbaka till Finntorps Ridklubb våren 2024 Viktig information!

Höstterminen 2023

 • Höstterminens lektioner startar tisdag den 20 augusti och pågår till och med torsdag den 21 december. Terminen består av totalt 20 lektioner varav två är teorilektioner. Inga uppehåll görs för helgdagar, dvs ridning även på alla röda dagar.

 • Teorilektionerna planeras in utöver ordinarie ridlektioner och ersätter alltså inte dessa. Det innebär att de kan äga rum på en annan dag än din ordinarie riddag. Teorilektionerna HT-23 är planerade till vecka 39 och vecka 47. Mer information kommer på anslagstavlan
  i entrén samt på våra sociala media.

Säker anläggning

 • Under första veckans lektioner kommer varje ridgrupp utom hoppspecialridgrupperna, ha en säkerhetsgenomgång kring stall, hästhantering och anläggning. Vi är måna om att förebygga olyckor. Kunskap ger säkerhet och även anhöriga har obligatorisk närvaro.

 • Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler och ansvarar för att ta del av samt följa de rutiner som finns gällande skötsel av häst/ponny och utrustning.

Medlemsavgift

 • Alla ridande på Finntorps Ridskola skall vara medlemmar i Finntorps Ridklubb. Medlemskapet betalas in en (1) gång per kalenderår till ridklubbens bankgiro 5116-7674. 300 kr för juniorer respektive 400 kr för seniorer (från 20 år och uppåt). Du som inte rider på ridskolan men ändå vill stödja ridklubben och ridsporten, bli gärna medlem!

Information kring betalning för ridlektioner

 • Terminsavgiften betalas antingen för hela terminen, dvs 20 gånger, eller genom att vi erbjuder delbetalning 5 ggr/termin. All ridning betalas, utan anmodan, i förskott till Finntorps Ridklubbs bankgiro: 5116-7674. Ange ridelevens namn och ridtid, tack!

 • Vid delbetalning ser betalningsplanen ut enligt följande.
  Datumet avser när betalning senast ska vara inkommen Finntorps Ridklubb.
  Ridlektion 1-4 senast den 30 maj 2023, ridlektion 5-9 senast den 31 juli 2023, ridlektion 10-14 senast den 31 augusti, ridlektion 15-19 senast den 30 september, ridlektion 20 + lektion 1-4 vårterminen 2024 senast den 31 oktober. (med reservation för ev prishöjning vt24).

 • Vid eventuell försening tillkommer 60 kr i individuell påminnelseavgift och vi kan inte erbjuda någon uppsittning före betalning.

Avtal ingås med myndiga – håll dig informerad om regler

 • Avtalet ingås, när det gäller elever under 18 år, med elevens förmyndare. Varje elev/förmyndare är skyldig att hålla sig informerad om ridskolans gällande regler. Observera att din anmälan för terminen är bindande för hela terminen. När du har betalt första ridavgiften har du bokat dig och är betalningsansvarig för hela terminen.

Uppsägning av ridplats

 • Vill Du säga upp din plats inför vårterminen lämnar du en skriftlig uppsägning till Finntorps Ridklubb senast 31 oktober 2023. Utebliven betalning räknas inte som uppsägning. Om uppsägning ej sker korrekt faktureras lektionerna enligt gällande prislista. Uppsägning skickas till ordförande Gabriella Ahlberg Koch: ahlbergkochgabriella@gmail.com

Information angående avbokning och igen ridning.

 • Avbokning av ridlektion sker snarast möjligt och senast kl 14.00 samma dag som du rider på vardagar – på lördagar senast kl 07.30.

 • All avbokning görs till ridinstruktör Anne Ström på sms 070-771 21 91 (oavsett ridgrupp) och även all bokning av igenridning sker hos Anne Ström på sms/tel 070-771 21 91.

 • Eleven har möjlighet att rida igen en korrekt avbokad ridlektion inom åtta veckor i mån av plats och under aktiv betalningsperiod.

 • Igenridning kan enbart göras i mån av plats och inte alls vid hoppning. Igenridning kan inte heller göras under terminens första lektionsvecka. För specialridgrupperna sker igenridning företrädesvis i ordinarie ridgrupper.

 • Vid långvarig sjukdom har eleven möjlighet att rida igen senare under förutsättning att läkarintyg kan uppvisas.

Före ridlektion

 • På informationstavlan i stallet framgår vilken ponny/häst ridinstruktören har tilldelat rideleven. Hästlistan sätts upp på informationstavlan ca 30 minuter innan lektionen startar.

 • Varje ridande har ett ansvar att komma i god tid för att borsta, sadla och tränsa sin tilldelade ponny/häst inför lektion. Tänk på att detta tar olika lång tid beroende bl a på väderlek. Att göra i ordning sin häst/ponny i lugn och ro påverkar din ridning positivt.

Lektionstid

 • Lektionen startar från och med att eleverna kommer in i ridhuset, den pågår fram till att eleverna ställer upp på medellinjen och sitter av. Upp- och avsittning ingår i lektions-tiden, likaså korrigering av utrustning. Detta tar olika lång tid beroende på ryttarnas rutin.

Säkerhet utrustning

 • Alla elever skall ha en godkänd ridhjälm samt ridsko eller stövel med klack. Det finns ett antal hjälmar i olika storlekar för utlåning på ridskolan.

 • Skyddsväst skall användas av ridelever upp till 18 år vid hoppning/bomarbete samt vid uteritt. Ridskolan rekommenderar alla ridelever att använda skyddsväst vid all typ av ridning. Det finns ett antal skyddsvästar i olika storlekar för utlåning på ridskolan.

 • Vid varje lektion gör ridinstruktören en utrustningskontroll av varje ekipage. Det innebär att ridinstruktören kontrollerar att sadel, träns och eventuella benskydd m.m. sitter korrekt.

Försenade lektioner

 • Ibland inträffar att lektioner blir försenade – vanligaste orsaken är att någon gjort en ofrivillig avsittning – vi ber om Er förståelse avseende detta.

Alla i ridhuset är levande varelser – såväl elever, hästar, instruktörer som publik

När du har betalt in terminens första ridavgift innebär det att du har tagit del av ovanstående information och accepterar dessa regler.

Har du frågor? Välkommen att tala med din instruktör!
Har du synpunkter? Välkommen att kontakta ridklubben

juni 2024
MTOTFLS
27
28
29
30
31
SISTA DAG FÖR TERMINENS SISTA DELBETALNING NR.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7